Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниТОП новини
Популярно

Мерки срещу наводненията

Представители на институции от Пазарджишка област представиха пред областния управител Трендафил Величков докладите си за предприетите превантивни мерки за недопускане на бедствени ситуации през сезона на пролетното пълноводие. На проведеното днес заседание бе отчетено, че Националната електрическа компания чрез предприятие "Язовири и каскади" стопанисва язовирите Батак, Белмекен, Чаира, Голям Беглик, Беглика, Тошков чарк и Широка поляна. При тях се извършва ежедневно измерване на водното ниво и се поддържат съответните безопасни обеми. "Напоителни системи" – клон Тополница стопанисва язовирите Тополница, Малка Мътница и Виноградец като контролните обеми се наблюдават и поддържат ежедневно. Аварийните планове са актуализирани, извършена е проверка на аварийната техника, аварийните групи и аварийните складове. Извършена е проверка на участъците от защитните диги и е осигурена проводимостта на реките, стопанисвани от дружеството. На територията на Пазарджишка област язовирите, стопанисвани от общините, са общо 60. С най-много водохранилища са Панагюрище - 12, Стрелча - 13, и Пазарджик - 12. На заседанието бе посочено още, че след извършени проверки на място са констатирани нередности с наличието на дървесна и храстовидна растителност по откосите на язовирните стени, силна ерозия на водния откос, филтрация и неизправни основни изпускатели. На собствениците са дадени предписания за отстраняването им. Съставени са 6 акта за установяване на административно нарушение. От страна на Областната администрация са започнали мероприятия по почистване на речни участъци, попадащи извън регулационните граници на населените места и без корекции в речното корито. Дължината на тези участъци е около 60 км в поречията на реките Тополница, Чепинска, Луда Яна, Марица, Яденица, Мътница и Стара река. В момента продължава работата по укрепване и възстановяване на дигата на р. Марица в района на вододайната зона на гр. Пазарджик. Областният управител Трендафил Величков представи и разработената от Областната администрация програма за 2023 г. за планово почистване на приоритетни участъци за поддържане на нормална проводимост на реките и защита от наводнения. Участъците са с обща дължина около 35 км на територията на общините Белово, Лесичово, Пазарджик и Стрелча.

Представители на институции от Пазарджишка област представиха пред областния управител Трендафил Величков докладите си за предприетите превантивни мерки за недопускане на бедствени ситуации през сезона на пролетното пълноводие.

На проведеното днес заседание бе отчетено, че Националната електрическа компания чрез предприятие “Язовири и каскади” стопанисва язовирите Батак, Белмекен, Чаира, Голям Беглик, Беглика, Тошков чарк и  Широка поляна. При тях се извършва ежедневно измерване на водното ниво и се поддържат съответните безопасни обеми.

“Напоителни системи” – клон Тополница стопанисва язовирите Тополница, Малка Мътница и Виноградец като контролните обеми се наблюдават и поддържат ежедневно. Аварийните планове са актуализирани, извършена е проверка на аварийната техника, аварийните групи и аварийните складове. Извършена е проверка на участъците от защитните диги и е осигурена проводимостта на реките, стопанисвани от дружеството.

На територията на Пазарджишка област язовирите, стопанисвани от общините, са общо 60. С най-много водохранилища са Панагюрище – 12, Стрелча – 13,  и  Пазарджик – 12.

На заседанието бе посочено още, че след извършени проверки на място са констатирани нередности с наличието на дървесна и храстовидна растителност по откосите на язовирните стени, силна ерозия на водния откос, филтрация и неизправни основни изпускатели. На собствениците са дадени предписания за отстраняването им. Съставени са 6 акта за установяване на административно нарушение.

От страна на  Областната администрация са започнали мероприятия по почистване на речни участъци, попадащи извън регулационните граници на населените места и без корекции в речното корито. Дължината на тези участъци е около 60 км в поречията на реките Тополница, Чепинска, Луда Яна, Марица, Яденица, Мътница и Стара река. В момента продължава работата по укрепване и възстановяване на дигата на р. Марица в района на вододайната зона на гр. Пазарджик.

Областният управител Трендафил Величков представи и разработената от Областната администрация програма за 2023 г. за планово почистване на приоритетни участъци за поддържане на нормална проводимост на реките и защита от наводнения. Участъците са с обща дължина около 35 км на територията на общините Белово, Лесичово, Пазарджик и Стрелча.

Източник: www.bta.bg

Подобни публикации

Back to top button